تمام مطالب برچسب : بازاریابی
ارتباط موثر با مشتری به کمک بازایابی عصبی

ارتباط موثر با مشتری به کمک بازایابی عصبی

ارتباط موثر با مشتری به کمک بازایابی عصبی اگر داستان زندگی من را خوانده باشید به خوبی می دانید که من در برقراری ارتباط بسیار ضعیف بودم و نمی دانستم در مواجه با افراد مختلف چطور واکنش نشان دهم، روزها به همین شکل پشت سرهم می گذشت و همچنان من به دنبال راهی بودم تا بتوانم با دیگران یک ارتباط خوب و موثر برقرار کنم تا اینکه با یک روش منحصربه فرد برای برقراری ارتباط آشنا شدم، روشی که بعدا مشخص شد یکی از بهترین روش ها در بازایابی عصبی می باشد. من ساعت ها، روزها، ماه ها و الان سال هاست که از این روش استفاده می کنم و همیشه از نتایج خارق العاده آن شگفت می شوم، نکته جالب […]